شما اینجا هستید

عضو هیات علمی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

ho_afshar@yahoo.com

afshar@iauet.ac.ir

 • رتبه ممتاز دوره دکتری گرایش تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
 • رتبه اول كارشناسي ارشد در رشته مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك دانشگاه شيراز
 • برگزيده جشنواره تحقيقات دانشجويي دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز سال 1384
 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 • استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در سال 1389
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در سال 1390
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در سال 1391
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در سال 1392
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در سال 1396
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 

پروژه هاي انجام شده

 • تهيه نرم افزار مدلسازي ضربه قوچ در خطوط لوله كشي با شير
 • تهيه نرم افزار مدلسازي ضربه قوچ  و تغييرات سرعت توربين فرانسيس در نيروگاههاي آبي به سفارش شركت فرآب
 • طراحي بوق الكترو مغناطيسي خودرو و ساخت يك نمونه به سفارش جهاد دانشگاهي
 • مدلسازي جريان سه بعدي حول قايق پرنده با در نظر گرفتن اثر سطح به سفارش پژوهشكده دريايي شيراز
 • بررسي نحوه قرار گرفتن ملخ روي قايق پرنده با مدلسازي جريان جريان سه بعدي ملخ روي دم به سفارش پژوهشكده دريايي شيراز
 • تهيه استاندارد براي عايق كاري ساختمان به سفارش شركت پژوهشهاي ساختماني ايران
 • ساخت لوله ورتکس با توجه به موارد مشابه خارجی و تحقيقات داخلی برای استفاده در تهويه کابين لوکوموتيو
 • ساخت دستگاه آشکار ساز جریان هوا
 • ساخت دستگاه آشکار ساز جریان آب
 • ساخت دستگاه آزمایش ضربه قوچ
 • ساخت دستگاه اندازه گیری نیروی جت آب
 • ساخت دستگاه ورتکس آزاد و اجباری
 • ساخت دستگاه آموزشی تصفیه آب
 • ساخت هیتر تشعشعی کاتالیستی

 

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه

 • ديناميك سيالات محاسباتي
 • انرژی
 • جريانهاي دو فازي
 • هيدروليک
 • آيروديناميك
 • مدلسازی جریان سیال و انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو

 

مقالات منتشر شده

 • "بررسی پديده ضربه قوچ و افزايش سرعت توربين در شرايط اضطراری نيروگاههای آبی " در دهمين کنفرانس سالانه ( بين المللی ) مهندسی مکانيک سال 1381
 •  " Water Hammer Calculation Software  " در کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک کويت -  December 5-8 ,2004
 • " بررسی ميدان جريان حول قايق پرنده در پرواز آزاد بکمک حل معادلات روی ابر رايانه موازی" در سيزدهمين کنفرانس سالانه (بين المللی) مهندسی مکانيک سال 1384
 • " بکارگيری ديناميک سيالات محاسباتی در بدست آوردن ميدان سه بعدی سرعت و فشار حول قايق پرنده به كمك حل معادلات توسط ابر رايانه موازي" در اولين كنفرانس بين المللي شناورهاي تندرو سال 1384
 • "Genetic Algorithms for Optimization of Building Envelopes with Respect to Energy Consumption "  در كنفرانس بين المللي Applied Thermodynamics ترکيه سال 2005
 • "بررسي عددي تبخير قطره در جريانهاي دو فاز آشفته" در دهمين کنفرانس ديناميک شاره ها آبان 1385
 • "بررسي استاندارهاي رايج جهت بهينه سازي مصرف انرژي، كاهش آلودگي محيط زيست و حفظ آسايش انسان" در اولين كنفرانس بهينه سازي مصرف انرژي-مشهد- سال 86
 • "بررسی اثر زاويه نصب ملخ و اثرات سه بعدی ملخ روی دم يك قايق پرنده در نزديكي سطح" فصلنامه علمي-پژوهشي شريف، شماره 42، خرداد 87
 • " Two phase Analysis of Heat Transfer and Dispersion of Nano Particles in a Microchannel" Proceedings of 2008 ASME Summer Heat Transfer Conference, August 10-14, 2008, Jacksonville, Florida USA
 • " Developing a Closing Rule Curve for Valves in Pipelines to Control the Water Hammer Impacts: Application of the NSGA-II Optimization Model", ASCE, Pipeline 2008, July 22-27, 2008
 • " بررسي انتقال حرارت در ميکروکانال و پخش نانو ذرات در جریان لغزشی با شار حرارتی ثابت"، دوازدهمین کنفرانس ديناميک شاره‌ها، دانشگاه صنعتی نوشيرواني بابل، 10- 8 اردیبهشت 1388
 • " بررسي دوفازی پخش ميکرو قطرات در کانال همراه با انتقال حرارت"، هفدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك ISME2009، دانشگاه تهران، ارديبهشت 1388
 • "A Study of Winglet and Aerodynamic Interferences in 3-D Viscous Flow around a Flying- Boat in Ground Effect ", Journal of Applied Sciences, 2009
 • “Microchannel Heat Transfer and Dispersion of Nanoparticles in Slip Flow Regime with Constant Heat Flux”, Journal of International Communications in Heat and Mass Transfer, 2009,
 • “Rarefaction Effect on Heat Transfer and Fluid Flow in Microchannel”,  2nd International Conference on Energy Conversion and Conservation, Hammamet-Tunisia, 2010
 • “Heat Transfer Enhancement in microchannels by using nanoparticles”, 7th International Conference on Multiphase Flow,ICMF 2010, Tampa, FL, May 30 – June 4, 2010
 • “A SEARCH ALGORITHM FOR PARTICLE LADEN FLOWS: APPLICATION TO NANOFLUIDS”, Proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA2010, July 12-14, 2010, Istanbul, Turkey
 • “Two Phase Simulation of Heat Transfer in nanofluids”, 4th International Meeting on Developments in Materials, Processes and Applications of Emerging Technologies (MPA-4), 28-30 July 2010, Braga (Portugal)
 • Two-Phase Study of Fluid Flow and Heat Transfer in Gas-Solid Flows (Nanofluids), Applied Mechanics and Materials Vols. 110-116 (2012) pp 3878-3882
 • "تعیین منحنی بهینه بستن شیر برای کنترل فشار: کاربرد ماشینهای بردار پشتیبان"، کنفرانس بین المللی سد و نیروگاههای برق آبی، بهمن 1390، مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما
 •  Developing an optimal valve closing rule curve for real-time pressure control in pipes, Journal of Mechanical Science and Technology 27 (1) (2013) 215~225
 • "بررسی تاثیر تغییر ارتفاع بر نیروی پسای وارد بر خودرو"، اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک، پژوهشکده سازمان صنایع هوایی، 25-26 مهر 1391
 •  Experimental and 3-D Numerical Simulation of Flow over a Rectangular Broad- Crested Weir, International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), Volume-2, Issue-6, August 2013
 • Flow over a Broad-Crested Weir in Subcritical Flow Conditions, Physical Study, Journal of River Engineering, Volume 2, Issue 1, 2014
 • Study of Flow over a Triangular Broad-Crested Weir, International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development, 27&28 November 2013, Tabriz , Iran
 • "استفاده از پنل های تشعشعی برای تأمین گرما، جهت كاهش اتلاف حرارت و بهینه‌سازی مصرف انرژي در کوره‌های خشک‌کن رنگ پودری الکترواستاتیک"، اولین کنفرانس بین المللی تهویه­مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی، 9 بهمن 1393، تهران، مرکز همایش­های صدا و سیما

 • " تاثیر قطر لوله بر انتقال حرارت و افت فشار جریان نانوسیال های آب اکسید آلومینیوم و آب اکسید مس در درون لوله"، دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی مکانیک، 1393
 • 3D Numerical Simulation of Propeller and Its Aerodynamic Interference Effects on Tail of a Flying Boat, Journal of Applied Sciences, 2015
 • Using a porous environment to produce radiant heat to optimize energy consumption and reduce pollution in heating the furnaces, 7th International Exergy, Energy and Environment Symposium, France, 2015
 • Effect of Dispersed Nanoparticles on Thermophysical Properties of Nanofluid and Heat Transfer Coefficients, Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol. 9, Special Issue 1, pp. 165- 171, 2016.
 • "شبیه سازی و بررسی عددی افت فشار در جداکننده دستگاه آب شیرین کن در شرایط مختلف"، چهارمین کنفرانس ملی و  دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، 1395، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • "ساخت هیتر تشعشعی بااستفاده از نانو کاتالیست و بررسی تجربی عملکرد حرارتی آن"، همایش ملی فناوریهای نوین در نانو کامپوزیتها، 1395، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
 • " مدل سازی جریان گاز در محیط متخلخل همراه با احتراق"، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران-دانشگاه تربیت مدرس – 12 تا 14 اردیبهشت ماه 1396 
 • " بررسی آزمایشگاهی نیروهای آئرودینامیکی وارد بر یک جسم پرنده در پرواز نزدیک سطح"، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران-دانشگاه تربیت مدرس – 12 تا 14 اردیبهشت ماه 1396 
 • "انرژی برق آبی"، دانشنامه انرژی، 1396
 • "آیرودینامیک و انرژی"، دانشنامه انرژی، 1396
 • "بررسی اثر وزش بادهای جانبی بر راندمان مبدلهای خشک (برج هلر)"، سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، 10 اسفند 1396
 • "بررسی فشار در دهانه و داخل فضای ورودی چهار بادگیر هشت وجهی یک عمارت"، سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، 10 اسفند 1396
 • "بررسی عددی تاثیر گام بفل ستاره‌ای بر عدد ناسلت و ضریب اصطکاک جریان نانو سیال درون لوله"، سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، 10 اسفند 1396
 • "الگوریتمی بر پایه فیلتراسیون فشار برای شبیه سازی یک جریان غیر قابل تراکم غیر ایده‌آل، با استفاده از روش شبکه بولتزمن"، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مکانیک سیالات و آیرودینامیک، جلد 7، شماره1، بهار و تابستان 1397، صفحه 13 الی 25
 • Two-Phase Analysis of Nanofluid Flow in a Sinusoidal Microchannel using Euler-Lagrange Method, Third International Conference on Mechanical & Aerospace Engineering, K.N. Toosi university of Technology, May 11, 2018
 • " مطالعه عددی جریان فروسیال غیرنیوتنی در حضور میدان مغناطیسی عرضی غیریکنواخت در کانال"، بیست و هفتمین همايش سالانه بین‌المللی مهندسي مکانيک ايران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 10 تا 12 ارديبهشت 1398
 • " تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی بکارگیری بخار برای سیستم پمپاژ جهت تامین افزایش فشار لازم در نیروگاه بخار"، بیست و هفتمین همايش سالانه بین‌المللی مهندسي مکانيک ايران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 10 تا 12 ارديبهشت 1398
 • " تحلیل عددی میزان انتقال حرارت سیستم ترمز خودرو دنا در لنت با جنس کولار ۲۴ و چدن در سرعت‌های چرخشی مختلف در نرم افزار آباکوس"، اولین کنفرانس پیشرفتهای اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهرماه 1399
 • " تخمین دمای دیواره جریان نقطه سکون صفحه تخت به­وسیله شبکه عصبی و انتقال حرارت معکوس"، اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته­ای در علوم مهندسی و مدیریت، اسفند 1399  
 • Optimization of the SMX static mixer types thermal and hydraulic performance by coupling CFD-Genetic Algorithm, Journal of International Communications in Heat and Mass Transfer, 126, 2021

 

کتاب های منتشر شده

 

 • ترجمه کتاب "مدلسازی و محاسبه جریان های لایه مرزی"

مولف:  تانسر سبسی، جین کاستیکس

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1395

 

 • Book Chapter

Nanoarchitectonics for Smart Delivery and Drug Targeting

Part 1: Therapeutic Nanostructures: Application of Mechanical Engineering in Drug Delivery

Micro and Nano Technologies Series- ISBN: 978-0-323-47347-7

Copyright © 2016 Elsevier Inc

 

 • تالیف کتاب "مکانیک سیالات کاربردی و آزمایشگاه"؛ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1396

 

 

 • Book Chapter

Exergy for A Better Environment and Improved Sustainability, Volume 2

Chapter70: Using a Porous Environment to Produce Radiant Heat to Optimize Energy Consumption and Reduce Pollution in Heating the Furnaces

ISBN 978-3-319-62574-4

Copyright Year 2018

Copyright Holder Springer International Publishing AG

 

 

سوابق كاري

 • دبير انجمن علمي دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصير از سال 1378 تا 1380
 • دبير انجمن علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصير از سال 1379 تا 1380
 • "طراحي آبسردكن با ظرفيت معمولي" در شركت داتيس كار در سال 1378
 • "طراحي وسايل كمك آموزشي مكانيك" در شركت لامع در سال 1379
 • مدیر مسوول مجله برآیند از سال 1378-1379
 • سردبیر مجله برآیند از سال 1379-1380
 • همكاري با موسسه توليدي-پژوهشي عترت جهت تاسيس شركت اقماري بعنوان عضو هيات مديره از سال 1378 الي 1380
 • همكاري با پژوهشكده هوا-درياي شيراز بصورت پروژه اي از سال 1382 الي 1384
 • عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از سال 1384
 • مدير گروه مکانيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از سال 1386 الی 1387
 • دبیر انجمن علمی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از سال 1387 الی 1392
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از سال 1388 الی 1392
 • برگزاری همایش ترویجی نانو- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق- اسفند 1388
 • ناظر کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از سال 1388 تا 1389
 • برگزاری اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی مکانیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق- اسفند 1389
 • رییس اداره پژوهش دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق  از سال 1389 الی 1390
 • مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از سال 1390 الی 1392
 • تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مکانیک سیالات، ترمودینامیک و سیستمهای کنترل تاسیسات سال 1390
 • دبیر کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق- اسفند 1391
 • عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق 1395

 

طرح های پژوهشی

 • تعیین منحنی پاراتو در بهینه سازی بستن شیر جهت کنترل ضربه قوچ، مجری، دانشگاه آزاد واحد تهران شرق، 1387
 • بررسی حرکت و تبخیر قطرات در کانال، همکار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1388
 • انتقال حرارت در میکروکانال و اثرات نانو ذرات در فناوری نوین خنک کاری، مجری، دانشگاه آزاد واحد تهران شرق، 1389
 • بررسی روشها و تجهیزات ساخت در حوزه نانو و بررسی کاربردی آن ( طراحی مفهومی یک آزمایشگاه نانوتکنولوژی)، همکار، دانشگاه آزاد واحد تهران شرق، 1389
 • بررسی روشهای شبیه سازی در مقیاس میکرو و نانو، همکار، دانشگاه آزاد واحد تهران شرق، 1390
 • بررسی تاثیر استفاده از میکرو و نانوذرات بر خواص سیال در سیکلهای ترمودینامیکی، مجری، دانشگاه آزاد واحد تهران شرق، 1390
 • طراحی آیرودینامیکی اجسام متحرک و چرخان برای دستیابی به عملکرد دلخواه، مجری، دانشگاه آزاد واحد تهران شرق، 1391

Theme by گلهای اندیشه